Meselemiz ~ Hayalimiz ~ Değerlerimiz

ME-HAY-DE / Meander Consulting Destek Hizmetleri

 1. Mevcut “Misyon, Vizyon ve Değerler”in analizi.
 2. Arka Plan çalışması. Şirket Tepe Yönetimi ile Ön Hazırlık.
 3. Misyon~Vizyon~Değerler Atölye Çalışmalarına Davet Mektubu tasarımı (Genel Müdür Mektubu).
 4. Atölye Çalışmalarına Fasilitasyon yöntemiyle Liderlik.

  Atölye Önerileri

  Sebeb-i Faaliyet: “Yaptığımız işi niye yapıyoruz?” ~ Şirketimizin amacı (faaliyet sebebi) üzerinde hem fikir ve tek ses olalım. (Atölye Biz Niye?)

  Sebeb-i Varlık: Misyonumuz ~ şirketimizin varlık sebebi üzerine düşünelim, yeniden yazalım. Tam olarak var olma nedenimiz ne? (Atölye Meselemiz Ne?)

  Hayalimizin Resmi: Vizyonumuzu ~ ulaşmak istediğimiz geleceğin resmini çizelim. Tam olarak nereye gidiyoruz? (Atölye Bu Gemi Nereye?)

  Şirketimizin Dokusu: Değerlerimizi ~ şirketimizin dokusunu (motiflerimizi) gözden geçirelim. Mevcut Sosyal Senaryomuz Ne durumda? Bizi geleceğe taşıyacak Yeni Senaryomuzu birlikte yazalım. (Atölye Biz Nasıl?)

 5. Bir Kültürel Dönüşüm Ekibi kuralım (5 veya 7 kişi).
 6. Bu ekip Atölye çalışmalarında yaratılanlar üzerinden 4-6 hafta çalışır. 2 günlük çalışmaların toparlanması için, ekibe rehber bir doküman ve tüm çıktılar verilir.
 7. 4-6 hafta sonrasında “misyon~vizyon~değerler”e Kültürel Dönüşüm Ekibi ile son hali verilir.
 8. Yönetim onayına sunulması ve kabulünde destek verilir.
 9. Şirket geneline bir lansman toplantısı ile iletişimi yapılır ve hayata geçen olumlu değişimler gözlenir ve sürekli iletişimi sağlanır.

Metodoloji: Üretken Düşünme ~ Kelimeleri Kaynaştırma

Albert Einstein

Kelimeler ve işaret ettikleri kavramları birbirleriyle kaynaştırmak için bir araya geleceğiz. Hem rasyonel hem de duygusal bir mercek kullanacağız.

Hedefimiz, birlikte yarattıklarımızın hepimize aynı şeyi ifade eder hale gelmesi, bize ortak geleceğimiz için heyecan vermesi ve dış dünyada iletişiminin yapılabilmesi.

Birinci güne, Doodle aktivitesi ile başlayıp, “Ucu Ucuna Eklemek” mantığı ile kritik etme ve eleştirmenin olmadığı 2 yaratıcı gün yaşayacağız.

"Yazıldığı ve söylendiği haliyle, kelimeler veya lisan, benim düşünce işleyişimde herhangi bir rol oynamıyor gibi görünüyor.... Ancak, psikolojik bir bakış açısıyla ele alındığında, bu birleştirici oyun, yaratıcı düşünce için temel bir unsur…” Albert Einstein

"The words or the language, as they are written or spoken, do not seem to play any role in my mechanism of thought…. But taken from a psychological viewpoint, this combinatory play seems to be the essential feature in productive thought..."