Meander Consulting Hakkında

Ne yapıyoruz?

Yönetici ve Lider Gelişim Programlarımızı şirketlerde uygulayarak;

Bireylerin “öz”lerini keşfetmesine, güçlü yönlerini bulmasına yardım ediyoruz. İçlerindeki cevheri keşfedip mücevhere dönüştürdükleri yolculukta onlara rehberlik ediyoruz.
“Öz”ünü bulan bireylerin, işlerine dört elle sarılmasına, sıradışı sonuçlara kendilerini adamasına, keyifli çalışma ortamları yaratmasına katkı sağlıyoruz.
Başarıların kutlandığı, farklı düşünce ve becerileri kucaklayan, herkesin potansiyelini ortaya çıkaran ekiplerin ve çalışma iklimlerinin oluşturulmasında rol oynuyoruz.
Çalışanların işe bağlılık düzeylerinin artmasına ve şirket sonuçlarına olumlu katkı sağlanmasına hizmet ediyoruz.
Doğru soruları soran, doğru işleri yapan, yarın için bugünü sorgulayan, DEĞİŞİM, İNOVASYON ve OLUMLU TAVIR'ın öncüsü etkili yöneticilerin, hizmet eden liderlerin ve şirketlerinin gelişimini destekliyoruz.

"Anladığım kadarıyla, iyi bir hayat, mutlu bir hayattır.
İyiyseniz mutlu olursunuz demek istemiyorum.
Mutluysanız, iyi olacaksınızdır diyorum. " ~ Bertrand Russel

Bizi farklı kılan ne?

Uluslararası araştırmalar zayıf yönleri iyileştirmek yerine, güçlü yönleri geliştirmeye odaklanarak eyleme geçen liderlerin, sıradışı sonuçlara ulaştığını söylüyor. Biz de yönetici ve lider gelişim programlarımızı güçlü yanların gelişimi üzerine tasarladık.

Yönetici gelişim programlarının başarılı olması için sınıf içi uygulamalarının ve sonrasındaki takip çalışmalarının eşit ağırlığa sahip olduğuna inanıyoruz.

Yöneticilere "hangi güçlü yönlerimi kullanarak çalıştığım kuruluşa katkı sağlayabilirim?" "bu öğrendiklerim ile neyi farklı yapabilirim?" sorularını sorduruyoruz. Desteğimizi sınıf dışına taşıyarak katılımcıları eylem odaklı olmaları için yüreklendiriyoruz, yapmak zorunda oldukları için değil istedikleri için adım atmalarını sağlıyoruz.

“Güçlü yönlerinizi bilin.
Onları, organizasyon içinde katkı yaratabileceğiniz alanlarda hayata geçirin.Kendi değerlerinizin, organizasyonun değerleriyle bağdaştığından emin olun”
Peter F. Drucker

Çalışanların Büyük Çoğunluğu Mutsuz

Gallup 2017 "State of the global Workplace" raporuna göre ülkemizdeki çalışanların işe bağlılık oranı (workforce engagement) sadece %17, bağlılığı olmayan, kerhen işe gidip gelenler %65 ve bağlı olmayıp bunu dile getiren, olumsuz enerji yayanlar tüm çalışma gücümüzün %18’ü.

Bu oranlar için incelenen 155 ülkenin ortalaması ise sırasıyla, %15, %67 ve %18. Bu verilere göre, işgücü bağlılığını sağlamak şirketlerin, liderlerin ve yöneticilerin önceliği olmalıdır.

Neden İşe Bağlılık?

Çalışanların işe bağlılığı arttığı zaman, ekonomik canlanma yaşanır, inovasyon ve girişimcilik yükselişe geçer. Verimlilik, karlılık ve müşteri memnuniyeti yükselirken personel devir hızı, devamsızlık ve iş kazaları azalır.

İşe Bağlılık Nasıl Artar?

İşe bağlılığı artırmak için 2 etkili yol vardır.

İyi yöneticileri işe almak ve sürekli geliştirmek
Çalışanların güçlü yönleriyle performans göstermesini sağlamak.Meander Consulting 06.03.2009 tarihinde danışmanlık hizmeti sunmak üzere kuruldu. 2011 yılında yönetici gelişim programları verme düşüncesi oluştu. Yönetim biliminin babası Peter F. Drucker, Meander'e ilham verdi ve yol gösterdi. 2013 yılında bir inovasyon atölyesi öncesi gökten düşen “How Stellla Saved The Farm” isimli inovasyon masalı, Meander’den Masalların çıkış noktası oldu. 2014 yılından bugüne mesel temelli liderlik atölyeleri hizmetlerinin odak noktasını oluşturuyor. Çok sayıda birey ve şirket bu atölyelerden ilham aldı ve değişim için harekete geçti. Yolculuk devam ediyor…